Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:02/02/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan ve onun sözcüleri yeniden eski bir politikaya başvurmaya başladılar, din üzerinden, İslamiyet üzerinden siyaset yapmak.

"Dindar bir nesil yetiştirmek istemiyor musunuz?" dedi Sayın Başbakan.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Konuyu biz açmadık.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Onun adına burada konuşan sözcü "Biz inançlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz." diyerek, toplumu din konusunda, dindarlık, inanç konusunda kutuplaştırma siyasetini güdüyorlar.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Senin konuşmacın söyledi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna ve Hükûmete, Sayın Başbakana şunu sormak istiyorum: Sayın Başbakan, Sayın Canikli, din nedir, İslamiyet nedir? Evet, soruyorum: Yani İslamın öngördüğü nüsükü, onun icrasını yeterli mi sayıyorsunuz? Din ritüellerin icrası mıdır sadece, nüsükün yerine getirilmesi midir? Yani beş vakit namaz kılındığı zaman, oruç tutulduğu zaman, İslam'ın şartları, şekil şartları yerine getirildiği zaman, siz kendiniz Müslüman olduğunuzu mu zannediyorsunuz?

Dinin esası, mülk meselesidir. İbni Haldun bundan yedi yüz sene önce şöyle derler: "İktidar mala, mal iktidara götürür; bu ikisine `mülk' denir." Yani egemenlik, lehul mülk: Hüküm koymak Allah'ındır. Allahü ekber: Allah en büyüktür. Siz büyük değilsiniz. Bunun anlamı mülkiyet herkesindir; iktidar, güç herkesindir; halkındır ama siz bugün getirdiğiniz İç Tüzük değişikliyle "İktidar bizimdir." diyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Sizin İslamiyet anlayışınız bu! Size Kur'an-ı Kerim'deki Maun Suresini okumanızı salık veririm, Mekkî ayetlerdendir. 13'üncü sure Tekâsür: "Bir zenginlik ve çoğaltma yarışıdır, mezara kadar sürecek." diyerek o vahşi kapitalizmi ayıplar. Devamında bir ikinci sure gelir, Maun Suresi: "Fakiri düşünmüyorsanız, yoksulu düşünmüyorsanız, haksızlık yapıyorsanız vay o namaz kılanların hâline. Sizin namazınız sayılmaz." diyor. Size Maun Suresini ithaf ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Sizin namazınız bu!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - O kararı sen veremezsin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Namaz adalet demektir. Alnı secdeye varan insan, alnı secdeden kalktığında adaleti yüreğine yerleştirmiş olacaktır ama siz namazı camide bırakıp çıkıyorsunuz. Namaz camiden sonra başlar, din camiden sonra başlar, oruç ramazandan sonra başlar. Siz orucu ramazanda bırakıyorsunuz, namazı camide bırakıyorsunuz, "İktidar bizim." diyorsunuz.

İslamiyet'in esası mülk meselesidir, infaktır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Doğrudur, aynen katılıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İmkânı olanların imkânında imkânsızların bir hakkı olduğu görüşüne dayanır, yoksa zengin mal varlığından bir miktarını fakire ihsan eder anlayışı değildir, ama sizin anlayışınız budur.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.