Konu:OYLAMA SIRASINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞܒNÜN “İŞARETLE OYLAMADA USUL” BAŞLIKLI 141’İNCİ MADDESİNİ UYGULAMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:02/02/2012


OYLAMA SIRASINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞܒNÜN “İŞARETLE OYLAMADA USUL” BAŞLIKLI 141’İNCİ MADDESİNİ UYGULAMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük'ümüzde işaretle oylamanın nasıl yapılacağı açıkça belirlenmiş. Burada, 141'inci maddede "İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile kâtip üyeler beraberce sayarak tespit ederler." diyor. Yalnız kâtip üyelere bırakmaz bunu. "Aralarında anlaşamadıkları veya oyları tespit edemedikleri hâllerde, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir." diyor. Gerçi buraya elektronik şey geldi ama İç Tüzük hükmü açık. Bu elektronik oylama sistemi sonradan geldi; burada bir değişiklik yok.

Şimdi, o zaman, orada kâtip üyeler arasında eğer anlaşmazlık varsa oylamanın tekrarlanabilmesi için 5 üyenin kalkıp bunun tekrarını istemesi lazım, ondan sonra oylama yapılması lazım.

Şimdi arkadaşlar, tabii bugün dün burada bir İç Tüzük değişikliği getirildi. Sizin amacınız kavga etmek. Bakın Tayyip Erdoğan diyor ki yani bizim Genel Başkana ağzına gelen lafları söylüyor. Böyle bir, Başbakanlık makamında oturan adam böyle şey olur mu ya? Başbakanlık makamında oturan insan hoşgörülü olacak, kucaklayıcı olacak, memlekette huzur ve güvenin sağlanması için elinden gelen her türlü tedbiri getirecek.

Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki: "Yahu sen Dersimli değil misin?" Peki, sen nerelisin Tayyip Bey? Sen de Papunyalı değil misin? Yani sen de Papunyalısın. (CHP sıralarından alkışlar) Ama şimdi bunların zamanla değişti isimleri.

Şimdi bu memlekette adam Dersimli olabilir, İzmirli olabilir, Türkiye'nin herhangi bir yerinden olabilir. Sen bununla neyi kastediyorsun? Niye bölücülük yapıyorsun? Bize göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin hudutları içindeki her ildeki vatandaş eşit, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıdır, bu memlekette her makama gelmeye layık bir kişidir. Dolayısıyla? Allah rızası için yahu buna söylemiyor musunuz, bu Tayyip Bey'e? Yahu sen bir defa bir barıştan yana ol, bir aklını başına topla da doğru dürüst konuş kardeşim! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

"Efendim biz bu memlekette dindar, demokrat, laik insan, çağdaş insan yetiştireceğiz." diyor. Yahu din ayrı bir şey, laik ayrı bir şey. Eğer bilmiyorsan yanındakiler biraz akıl sana versinler. Bunları öğren de gel!

Şimdi çıkıyorsun kürsülere, birileri sana söylüyor? Ama arkadaşlar, bunlara tahammül kalmamış. Devamlı ayrımcılığa gidiyor, bir Alevi-Sünni meselesini ortaya atıyor, istiyor ki Türkiye'de yani Suriye gibi? Mısır'da gördünüz işte. Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesinde dün bir maçta 75 kişi öldü. Yani buraya mı memleketi getirmek istiyor?

ALTAN TAN (Diyarbakır) - Maçla ne alakası var? Sapla samanı karıştırma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi sizin amacınız bu memleketi, bakın bu memleketi yine bir kardeş kavgasına götürmek. Siz iktidar grubusunuz, burada İç Tüzük'e göre niye bunu?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Maçla ne alakası var?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne acelesi var yahu? İç Tüzük'ü uzlaşmayla getirelim çıkaralım.

Bakın en büyük vahşet sizin zamanınızda yapıldı. İşte güneyde öldürülen 35 vatandaşımızın hesabını veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Genç, çok teşekkür ederim efendim.