Konu:156 Sıra Sayılı İçtüzük Teklifi’nin Alt Komisyonda Görüşülmesi Sırasında Bildirilen Bir Görüşün Kendisine Ait Olmadığına İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:59
Tarih:01/02/2012


156 SIRA SAYILI İÇTÜZÜK TEKLİFİ’NİN ALT KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA BİLDİRİLEN BİR GÖRÜŞÜN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli arkadaşlar, teklifin 9'uncu maddesiyle değiştirilen İç Tüzük'ün 63'üncü maddesinin alt komisyonda görüşülmesine karşı çıktım. Burada usule ilişkin tartışma açılmasının Meclis Başkanlığının inisiyatifine bırakılması teklifine karşı çıktık. Komisyon, alt komisyon raporuna sanki Başkanın tutumu hakkında Genel Kurulun karar vermesi yönünde görüş bildirmişiz şeklinde bir beyanat geçmiş. O teklif benim değil, iktidar partisinden arkadaşların getirdiği bir önergeydi, o şekilde kabul edilmiştir.

Dolayısıyla, alt komisyon raporunun bu şekilde düzeltilmesini arzu ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.