Konu:ABDİ İPEKÇİ’NİN 1 ŞUBAT 1979’DA ÖLDÜRÜLÜŞÜNÜN YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:59
Tarih:01/02/2012


ABDİ İPEKÇİ’NİN 1 ŞUBAT 1979’DA ÖLDÜRÜLÜŞÜNÜN YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bugün biliyorsunuz 1 Şubat, Abdi İpekçi'nin öldürülüşünün yıldönümü. Bu vesileyle Abdi İpekçi'yi rahmetle anıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.