Konu:Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:108
Tarih:17/05/2012


ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Öncelikle, sizin görüşünüzde olmayan yazarlar hakkında söylenilenler tahammül ve demokrasi ölçünüzü ortaya koymaktadır. Toplumun endişesi bu konuda giderek artmaktadır. Bunu ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, acil sağlık hizmetlerinin artması ve Bursa'da ağız ve diş sağlığı merkezinden ruh sağlığı merkezine, hastanesine kadar değişik ilçelerimizde hastane yatırımlarıyla ilgili sağlık projeleri AKP'nin en önemli vaatleri arasında olmuştur. Ancak, maalesef, henüz bununla ilgili bir girişimde bulunulmamıştır. Sağlık turizminin gelişebilmesi için de sağlık serbest bölgeleri kapsamına Bursa'nın alınması açısından bu yatırımlar büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan, Çekirge Çocuk Hastanesi arazisi ile Nilüfer Devlet Hastanesinin yapımının planladığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki arsa üzerinde TOKİ'yle görüşüldüğü, devredildiği ve başka?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SENA KALELİ (Bursa) - ?tasarımlar yapıldığı spekülasyonları vardır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaleli.