Konu:İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN'İN BDP'Lİ KADIN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İFADELERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:95
Tarih:17/04/2012


İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN'İN BDP'Lİ KADIN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Tabii, bu kürsüden bugün söylenenler esasında Türkiye'nin içinde bulunduğumuz süreçte ne kadar vahim bir yönetimle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Sayın Bakan kendisine verilen rolü layıkıyla oynuyor, o rolün gereğini yerine getiriyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bugün yürütülen konseptin bir parçasıdır Sayın Bakanın kullandığı dil ve ortaya koymuş olduğu politika, bugün kullanılan, içinde bulunduğumuz sürecin, konseptin bir parçasıdır, böyle görüyoruz ve bunun arkasında bir Hükûmet iradesi olduğunu da biliyoruz ama şunu belirtelim: Sayın Bakan, siz bu görevde olduğunuz sürece bir sorumluluk altındasınız ve bu sorumluluğu yerine getirirken de kullandığınız dile dikkat etmek durumundasınız. Bu ülkede yaşayan farklı kimlikleri, dinleri ve inançları yok sayarak, aşağılayarak mesafe katetmeniz mümkün değildir; hele hele, bugün 2023 hayalleri kurarken, Orta Doğu'da sultanlığa soyunurken, bu sürecin bir parçası olma düşünceniz bu pratikle mümkün değildir.

Bir diğeri: Eğer BDP'li kadın vekiller hakkında konuşacaksanız, size on defa düşünüp bir defa konuşmayı tavsiye ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BDP'li kadın vekiller hakkında konuştuğunuzda, bu kadın vekillerin hangi pratiğin içinden geldiklerini ve de neyle karşı karşıya olduklarını ve bugün bu sıralarda otururken hangi bedelleri ödeyerek bu sıralarda oturduklarını bileceksiniz.

Sayın Bakanım, bizler, bu gensoruyu verirken tablonun bu olacağını biliyorduk ama sözümüz bu sıralarda oturan milletvekillerine değildir, sözümüz size oy veren Türkiye toplumunadır: Türkiye toplumu bilsin ki sizin herhangi bir sorunu çözme iradeniz yoktur. Türkiye toplumu bilsin ki sizin acıları yarıştırma üzerinden -acıları paylaşma değil, acıları yarıştırma üzerinden- var olan sorunu daha da derinleştirme ve yine, yaşanan acılara katbekat fazlasını katlayarak böyle bir sürece önderlik etme gibi bir pozisyonunuzun olmadığını Türkiye toplumu bilsin.

Yine, bir kez daha ifade ediyoruz ki, yazık ve günah, bizler bir parça empatiyle ancak birbirimizle anlaşabiliriz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

AYLA AKAT ATA (Devamla) - Bizler, ancak, bu sıralarda oturan milletvekillerinin hangi gerçeklikle siyasette olduklarının ve "dilim, kültürüm, tarihim" diyen milletvekillerinin temsiliyeti olduğunu bilmelerini tavsiye ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ata.