Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:12/04/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, ben kendimden bir şey üretmiyorum. Tayyip Erdoğan ne demiş? Fidan'la, MİT Başkanıyla ilgili olarak  "Yargı, görevi olmayan bir alana girdi." diyor. "Yargı, görevine girmeyen bir alana girerse karşısında bizi görür." diyor. "Yargı kendisini yasamanın üzerinde gördü."

Şimdi, bu lafı sen kabul ediyor musun?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Eleştirebilirsin, ona kimsenin bir itirazı yok, ama hakaret ediyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sana zaten maliyeci de diyemem de, şimdi arkadaşlar, bakın, ben Danışma Meclisi üyeliğinden geldim buraya ama, ben orada 82 Anayasası'na 1982'de tek başıma "ret" verdim?

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Darbeci, darbeci!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?askeriyenin getirdiği bütün keyfî tasarruflara karşı koydum. Ben 83'te de onların kurduğu üç tane partiye girmedim, bağımsız aday oldum, beni veto ettiler. Sizin şu anda içinizden Meclis Başkanı seçtiğiniz insanları da veto etmeden Meclise gönderdiler.

Şimdi, insanlar konuşurken biraz bilerek konuşması lazım. Bugün Başbakanlık makamında bulunan bir kişi diyor ki: "Ben suç işleyeceğim, yargı bana karışamaz."

Sen kimsin, sana yargı karışamaz ya! Bunu sarf eden bir kişi normal bir insan değildir. Bunu sarf eden bir kişi kendisini yönetecek bir kişi değildir. Dolayısıyla, burada, şimdi getiriyorsunuz bu kanunları? Ben diyorum, gelin bir önerge verelim, politikacılar bu yasadan yararlanmasınlar. Sarıyer'de getireceksiniz 50 dönümü, 100 dönümü kendi adamlarınız alacak?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Kim, söyle? Kim var, açıkla!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?ondan sonra da "Fakir köylüye biz arazi veriyoruz." diyeceksiniz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Söyle! İsmini söyle!

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle ahlak olur mu? Bu ahlaksızlık değil mi? Devletin malını talan etmek en büyük ahlaksızlık değil mi?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İsim söyle, kim? İsim söyle!

MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - İspat etmeyen müfteridir!

KAMER GENÇ (Devamla) - Gerekirse şey edelim, bunları çıkaralım. Burada hep rantı kendinize getiriyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bakın, bir vergi yasasını çıkardınız, 6111 sayılı af kanunu getirdiniz, orada bütün talanları, çalan vergi kaçakçılarını, naylon faturacıları, hepsini affettiniz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bilmiyorsun, ezbere konuşuyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu hangi akla, hangi namusa ve hangi karaktere sığan bir şey arkadaşlar! Vatandaşın asgari ücretinden vergi alıyorsunuz, trilyonlar kazananlardan vergi almıyorsunuz, affediyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bir tanesini söyle! Bir tane örnek ver! Bir tane isim söyle!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir defa ahlak dersini vermek için insanların ahlaklı olması lazım.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.