Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:12/04/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kürsü bence polemik kürsüsü olmamalı, laf yarıştırma kürsüsü de olmamalı.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Doğru. Biz başlatmadık.

M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Grup Başkan Vekilisin, müdahale et!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Canikli çıkıp tabii ki kendi Genel Başkanını, Sayın Başbakanı koruyacaktır, ona yönelik olarak bir cümle, sataşma olduğunu düşünüyorsa bu çerçevede açıklama yapması gayet doğaldır ama bu açıklamayı yaparken hiç gereği yokken "Sayın Genç'in cümlelerini ben Sayın Kılıçdaroğlu'na iade ediyorum." demesi yakışıksızdır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Eğer yanlışlık varsa müdahale edin o zaman.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Kılıçdaroğlu'nun şimdi, şu biraz önceki konuşmalarla ne gibi bir ilgisi vardır?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Gelsin, milletvekiline sahip çıksın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani şimdi, bakın, ama bakın?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Söylemediğim şeyleri?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hayır, hayır, Sayın Canikli, siz çıkıp konuşma yapan bir milletvekilimize, Sayın Kamer Genç'e cevap veriyorsunuz, onun cümlelerinin doğru olmadığını söylüyorsunuz kendinize göre, her şeyi söyleyebilirsiniz, doğal hakkınızdır. Size karşı Sayın Kamer Genç tekrar çıkıp söz alabilir, almayabilir ama bunu hiç ilgisi olmayan Sayın Kılıçdaroğlu'na götürüp bağlarsanız bu yakışık almaz. Sayın Kılıçdaroğlu memuriyet çizgisi belli olan, siyasi çizgisi belli olan düzgün bir devlet adamıdır, ülkeye hizmet etmek isteyen bir siyasi kişiliktir.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Kim o?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani hiç gereği yokken Sayın Kılıçdaroğlu'nu buraya katmış olmanızı ben doğrusu üzüntüyle karşılıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.