Konu:Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:12/04/2012


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Demin sorumu bitirmedim. Şu anda AKP'nin olduğu yerde 3.600 metrekarelik bir mülk var. Daha önce TEK-İMAŞ diye bir şirket burada ticaretle uğraşıyordu. Orman buraya karşı dava açtı ve davada buranın orman sahası olduğunu kazandı, fakat sonradan AKP'nin buraya genel merkezi yapılınca buranın etrafını duvarla çevirdi ve burayı Ankara Belediyesi park sahası yaptı. Orman arazisi olan bu 3.600 metrekareyi neden AKP bedava kullanmaktadır? Bu konuda açıklama yapar mısınız?

Bir de Tayyip Erdoğan'la Unakıtan bu 2/B'den ne kadar arazi alacaklar? Onun da açıklanmasını istiyorum.

Teşekkür ederim efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.