Konu:Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:12/04/2012


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, tabii, bu daha önce Bakan sırasında Veysel Eroğlu oturuyordu, ben sorumu ona göre hazırladım ama yine ormanla ilgili bir soru.

Bu İstanbul'da Kemerburgaz ormanlarındaki madenlerin çıkarılması sonucunda orada büyük çukurlar meydana geldi, burada hafriyat döküm alanları seçildi, uzun zaman buraya hafriyat dökülüyordu ve milyar dolar seviyesinde hasılat temin ediliyordu ve bu hasılat ormanın o bölgesinin ıslahı için kullanılırken, Veysel Eroğlu, Bakan olduktan sonra, 2007'den sonra bir kanun çıkardı, bu kanunla burayı Ormandan alıp İstanbul Belediyesine verdi ve başına da kendi hemşehrisi Türker Eroğlu diye bir kişiyi getirdi oraya.

Şimdi ben sormak istiyorum: Burada elde edilen ne kadar para var? Bu İstanbul Belediyesi bu paraları alıp da normal belediye gelirleri arasında mı gösteriyor, yoksa İstanbul'daki BİT'lere mi veriyor? O tabii BİT'lere de gidince orada keyfî harcamalar yapılıyor. Bu konuda bir bilgi almak istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.