Konu:MHP GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:31/01/2012


MHP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin Anayasa'nın 98, Meclis İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddelerine istinaden vermiş olduğu grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum.

Grup önerisine katılmıyoruz. Esnafın sorunlarını biliyoruz. Esnafın sorunlarını takip ediyoruz. AK PARTİ hükûmetleri esnafın yanında olmuştur.

Bu nedenle gündemi değiştirmeye matuf bu öneriye katılmadığımızı beyan ediyor, ret oyu kullanacağımızı tekrar ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)