Konu:Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:57
Tarih:26/01/2012


ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, ekonominin kötü yönetiminin mağduru vatandaşların çek mağduriyetine bir çözüm getirilmek isteniyor ancak kötü niyetli olarak kullanan, bu yaklaşıma kötü niyetli olarak bakan kişiler sebebiyle, alacaklarını tahsil etmek için yeniden çek, senet mafyasının oluşmasının zeminini mi oluşturuyorsunuz?