Konu:Türkiye'nin Suriye Politikasına İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:92
Tarih:10/04/2012


TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım ikinci kez söz verdiğiniz için.

Ben de bu vesileyle, Suriye konusunda Hükûmetin gösterdiği aceleci tutumun ülkeyi felakete sürükleyen bir tutum olduğunu, ülkemizi Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliğinden öne geçirerek, âdeta savaş çığırtkanlığı yaparak ülkeyi felakete götürmekte olduğunu belirterek uyarı görevimi yapar, tüm Genel Kurulu saygıyla selamlarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.