Konu:Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:91
Tarih:05/04/2012


CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, özellikle öğrenmek istiyorum hem Komisyondan hem Hükûmetten: Milletvekilinin tutuksuz yargılanmasını engelleyen -şu anki güncel meselede- konu nedir? Açıklasınlar. Yani bu ne demektir? Bundan önce "Efendim, ne yapalım, yargı karar versin. Yargı karar vermiyorsa biz yargıya müdahale edemeyiz ki." diyorlardı.

Şimdi de Parlamentonun yetkisinde bir yasa düzenlemesi yapıyoruz. Bu yasa düzenlemesinde diyoruz ki: Milletvekili seçilen arkadaşlarımız tutuksuz yargılansın. Bunların tutuksuz olarak yargılanmasını hem Komisyondan hem de Hükûmetten istiyorum. Eğer makul bir açıklama yapamazlarsa o zaman demektir ki bu milletvekillerinin tutuklu yargılanmasını isteyen bir AKP var, perde arkasında yargıya bu konuda verilen talimatlar var. Ben bunun açıklanmasını istiyorum efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.