Konu:Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:91
Tarih:05/04/2012


ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben soruyu Komisyon Başkanına sormak istiyorum.

Evvela, bu madde? 31/3/2011 tarihinde yani daha yeni çıkan bir kanun. İç Tüzük'ümüzün 35'inci maddesine göre komisyonlar kanun teklifi yapamazlar, bu çok açık seçik bir şey. Böyle bir teklif olmadan siz nasıl böyle bir madde ilave ediyorsunuz? Nitekim, Meclis Başkanlığı da sizi uyarmış. Böyle İç Tüzük'ü ihlal edeceğinize, o sırada bir arkadaşa bir kanun teklifi verdirseniz de onu getirip ondan sonra birleştirseniz daha iyi değil miydi? Çok açık seçik, yani yarın öbür gün bu Anayasa'ya girse, İç Tüzük'e aykırı bir kanun çıkarıyorsunuz ve maalesef, bütün komisyonlar bunu yapıyor.

Sonra getirmişsiniz, maddenin gerekçesi belli değil. Yani bu bir teklif olsa gerekçesi olacak, niçin getirildiği belli olacak, dolayısıyla uygulamasında bir sıkıntı olmayacak ama getirmişsiniz, kendi kendinize madde ihdas ediyorsunuz. Yani sizin için İç Tüzük'ün bir anlamı yok mudur? O zaman İç Tüzük'ü kaldıralım ortadan, komisyonlar istedikleri gibi yasa yapsınlar.

Onu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.