Konu:Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:91
Tarih:05/04/2012


ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Aslında bu Hükûmet sırasında oturan zat hangi yüzle geliyor bu Meclise, ben hayret ediyorum. Devri Bakanlığında adaleti yok eden, Deniz Feneri'ni? Taşıdığım bu kirli fener bunun eseri.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakana hakaret etmeye ne hakkı var?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Üç sene, beş sene geçti Deniz Feneri'nde görev yapan savcıları görevden aldı,  hâlâ yerinde ne olduğu belli değil.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bu ülkenin Bakanıyla ilgili  böyle konuşulmaz Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu Deniz Feneri ne durumda? Bu savcılar görevini yapmıyorsa kendisi niye orada oturuyor? Birçok insan içeride, Ergün Poyraz -Musa'nın Çocukları diye bir kitabı var, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'la ilgili- dört senedir içeride, iddianamesi hazırlanmıyor. Bu hangi yüzle burada oturuyor?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan, lütfen müdahale edin efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - İçeriye, hapishaneye nakledilen insanlar yolda yanıyor, 8 tane vatandaş ölüyor. Sorumluluğu buna ait değil midir? Bu hangi yüzle burada oturuyor?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan, hakarete müsaade etmeyiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Adaleti tamamen siyasallaştıran bu kişi bu görevde nasıl bulunuyor?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Efendim, bu soru değil, böyle soru olur mu?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Meclis olarak bize bir saygı gösterilmesini istiyoruz. Bugün hâkimler, tarafsız görev yapan hâkimler ve savcılar her an görevinden alınıyor, başka yerlere şey ediliyor. Hâkimler?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.