Konu:KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:90
Tarih:04/04/2012


KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, her maddeye ilişkin önergeler gruplara dağıtılmış durumda. Henüz sırası gelmedi ama 32'nci maddeyle ilgili bir önerge var. Bu önerge muhteviyatını şimdiden sizin ve Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum ki madde geldiğinde, önerge geldiğinde bu tartışmayı daha iyi yapabilelim.

Bu önerge tasarının 32'nci maddesinde bir değişiklik öngörüyor. Buna göre, kamu görevlileri sendikaları arasında en çok üyeye sahip olup toplu sözleşme yapmaya yetkili olan sendikanın mensuplarına, diğer sendikalara kıyasla, hepsine, herkese ödenmekte olan toplu sözleşme primi yüzde 30 fazlasıyla ödenecektir. Bu çok açık bir şekilde bir sendikayı, bir konfederasyonu kollamaya yöneliktir.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) - Anayasa ihlali.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu şekliyle de Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine çok açık bir aykırılık oluşturmaktadır. Dağıtmış olabilirsiniz ancak Anayasa'nın 10'uncu maddesine olan aykırılığı nedeniyle bu önergenin işleme konulmaması gerekir Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim, zapta geçti. Zamanı geldiğinde görüşürüz.