Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:90
Tarih:04/04/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce burada konuşan AKP Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın, 12 Eylül 2010 referandumunda halk oyuna sunulan Anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisinin tutumuyla ilgili bir olumsuz değerlendirme yaptı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Aradan geçen zaman Cumhuriyet Halk Partisinin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yirmi altı maddelik?

Sayın Milletvekili, siz devamlı, orada oturup laf atıyorsunuz.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Siz de atıyorsunuz!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir süre arkaya kaybolmuştunuz, gene ön sıraya geldiniz. Sayın Başbakanın birçok şeyini eleştiriyorum ama bir tutumunu beğeniyorum; ön sırada oturup laf atan milletvekillerini bir dahaki dönemde listeye koymuyor.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Problem değil.

AHMET YENİ (Samsun) - Dördüncü dönemde de geleceğim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bugün yargı Hükûmetin kuşatması altındadır. 12 Eylül 2010 referandumuyla halkoyuna sunulan yirmi altı maddelik Anayasa değişikliğinin yirmi dördüne Cumhuriyet Halk Partisi "evet" demiştir, yargıyı kontrol altına almaya yönelik iki maddelik değişikliğe Cumhuriyet Halk Partisi "hayır" demiştir. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasını önleyen geçici 15'inci maddenin o pakete girmesi de Cumhuriyet Halk Partisinin sayesindedir. Ancak bugün, 12 Eylül darbesinden hesap sorma iddiasında olan Hükûmetin, sıra 27 Nisan e-muhtırasına gelince oralara ilişemeyip de "Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım." diyerek topu taca atmasını da milletimin takdirine sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Millet takdir ediyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sıra 27 Nisan e-muhtırasına gelince Sayın Tayyip Erdoğan çark etmiş ve demiştir ki "O, Genelkurmayın hassasiyetidir." Bu çark milletin gözünden kaçmamıştır.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Sırayla, sırayla!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi de araştırma komisyonuyla çark ediyorsunuz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) - Referanduma "hayır", müdahil olmaya "evet"!

BAŞKAN - Teşekkürler.