Konu:Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:88
Tarih:02/04/2012


KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Anayasa'nın 53'üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca "Toplu sözleşme hükümleri emeklilere de yansıyacak." diye bir hüküm var. Ancak, tasarıda emeklilerin sendika kurabilmeleri, sendikalara üye olabilmeleri veya toplu sözleşme görüşmelerine katılabilmeleri yönünde herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler.