Konu:Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:19/01/2012


CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bugüne kadar bizim yaptığımız uygulamalarda geçici maddelerle ilgili olarak komisyonun salt çoğunluğu aranmıyordu. Önerge okunuyordu, önerge sahibine söz veriliyordu. Şimdi Sayın Vural'ın anlattığına göre Meclis Başkanının başkanlığında toplanan bütün parti grup başkan vekillerince denilmiştir ki "Efendim, o zaman geçici maddeyi de ek madde gibi veya yeni bir madde gibi işleme koyalım." Ama bu konuda bir dönüş yapabilmemiz için İç Tüzük değişikliği yapılması lazım. Çünkü binlerce uygulama var; yani binlerce uygulama olan bir yerde İç Tüzük değişikliği, yani artık eylemli bir İç Tüzük uygulaması hâline gelmiş bu. Böyle olunca da bundan dönüş yapmak için bir İç Tüzük değişikliği gerekir. Ama yani gerçekten yapılan haksızlık efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç.