Konu:Artvin İlinin Ardanuç İlçesindeki Elektrik Kesintilerine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:88
Tarih:02/04/2012


ARTVİN İLİNİN ARDANUÇ İLÇESİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben geçenki oturumda da gündeme getirmiştim. Artvin ilimizin Ardanuç ilçesinde sürekli olarak elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Bu konuda Sayın Bakana yazılı soru önergesi de verdim ama bu soruyu sorduğum andan itibaren de ve geçenki Meclis konuşmamdan itibaren de bu elektrik sıkıntıları sıklıkla yaşanmaktadır. Vatandaşlar ağır bir mağduriyet durumu içerisindedirler, elektronik ev eşyaları, elektrikli eşyaları derin bir tahribat içerisine girmiştir.

Bu nedenle, bir ilçe halkının mağduriyetinin Meclis gündemine taşınması açısından bu konuyu gündeme taşımayı yararlı buldum.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim Sayın Bayraktutan.