Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:19/01/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanının seçimine ilişkin, seçim usullerine ilişkin bir yasa tasarısını görüşüyoruz; gönül arzu ederdi ki buradaki tüm konuşmalar, tüm tartışmalar, özellikle iktidar partisinin yapacağı konuşmalar,  Grup Başkan Vekilinin yapacağı konuşmalar bu çerçevede olsun. Ortada, Anayasa'ya aykırı, hukuka aykırı bir düzenleme vardır.

Cumhurbaşkanının görev süresi, 5+5 yıl olarak 2007 yılındaki anayasa değişikliğiyle belirlendiği hâlde, bugün farklı bir işlem yapılıyor. Sayın Abdullah Gül'ün şahsında, 11'inci Cumhurbaşkanının görev süresinin Anayasa hükmüne aykırı olarak, yedi yıl olarak belirlenmesi yönünde bir düzenleme yapılıyor; bu, çok açık, net bir şekilde Anayasa'ya aykırıdır.

İktidar partisinden, özellikle Hükûmetten, daha doğrusu Sayın Başbakandan bu noktada beklenen şuydu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim beklentimiz ve arzumuz şuydu: Biz, 11'inci Cumhurbaşkanının görev süresinin yedi yıl olmasını arzu ediyoruz ancak Anayasa hükümleri buna izin vermiyor. Gelin, bir Anayasa değişikliğini beraber gerçekleştirelim, Anayasa'ya bir geçici madde ekleyelim, bunu yedi yıl olarak belirleyelim.

Bakın, bunu bize, Cumhuriyet Halk Partisine hiçbir şekilde sormadınız. Sorsaydınız belki bizden "Evet" cevabı alacaktınız. Bunu yapabilirdik. Bizim ısrarımız, Anayasa hükmünün bir kanunla değiştirilmesinedir.

Samimiyetle ifade ediyorum, siz gelip bizim kapımızı çalsaydınız biz bunu, belirttiğim anlayış çerçevesinde sizinle, Hükûmetle konuşabilirdik.

Şimdi, Sayın Abdullah Gül'ü, hiç gereği yokken tartışılır bir konuma getiriyorsunuz. 2012 Ağustosundan, 28 Ağustosundan itibaren, maalesef Sayın Gül, kendi iradesi dışında tartışılır konuma gelecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yol yakınken gelin dönelim, hâlâ buradan dönebiliriz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.