Konu:MUŞ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK’IN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:19/01/2012


MUŞ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK’IN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Sakık konuşmasında bizim "Ergenekon kapılarında yattığımızı." söyledi. Bunun için bir düzeltme hakkını kullanmak istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefetini, kişiler veya olaylar üzerinden yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefetini, kavramlar üzerinden yapar.  Eğer hukuksuzluk Ergenekon sanıkları için varsa, Cumhuriyet Halk Partisi oradadır. Eğer hukuksuzluk KCK sanıkları için varsa, Cumhuriyet Halk Partisi gene oradadır.

SIRRI SAKIK (Muş) - Biz de sizi göreve davet ediyoruz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Eğer hukuksuzluk kaset skandalıyla Milliyetçi Hareket Partisine yapılmışsa, biz gene oradayız.

Ama burada, düşünmesi gereken iktidar partisidir çünkü iktidar partisi, yürütme gücünü elinde tutmaktadır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin üç muhalefet partisi, hukuksuz olduğunu düşündüğü operasyonlarla yıpratılmak isteniyorsa, iktidar partisi, tekrar, şapkasını önüne alıp düşünmek zorundadır, nerede hata yaptığını aramak zorundadır çünkü bizim, bunun hesabını soracağımız adrese ihtiyacımız var. Şu an, üç parti de belirli şekillerde, belirli -hukuka aykırı- operasyonlarla yıpratılmaktadır. Onun için, iktidar partisine tekrar tavsiyem şudur: Her canlının ölümü tadacağı gibi siz de bir gün muhalefeti tadacaksınız ve iktidarda ne yaptıysanız, muhalefete düştüğünüzde bunu daha net göreceksiniz ve eminim ki bu süreç çok kısa zaman içinde gelecek.

Saygılar arz ediyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Erdoğdu.