Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN İFADELERİNE İLİŞKİN TEKRAREN
Yasama Yılı:2
Birleşim:86
Tarih:30/03/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN İFADELERİNE İLİŞKİN TEKRAREN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkanım, bu kadar önemli bir konuda bu Meclisi doğru bilgilendirmek zorundayım. Bu yasa, yolsuzluk raporu yargıdayken çıkarılmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? 4734 Kamu İhale Kanunu dışında Türkiye Kömür İşletmeleri nasıl kömür alır yasa olmadan? Yazık ama yani! Gerçekten kendimizi parçalıyoruz?

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Erdoğdu.