Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN İFADELERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:86
Tarih:30/03/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, ben size burada bir durumu anlatmaya çalışıyorum.

Şunu söylüyorum: Türkiye Kömür İşletmeleri kendisinden maden almıyor. Sayın Canikli'yi kırmak istemiyorum. Sayın Canikli doğruyu bilmiyor ama ona söyleyen yalan söylüyor çünkü bu madenler?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sözünü geri al! Ne biçim konuşuyorsun!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ben sizi kırmak istemiyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ayıp ya! Eleştirebilirsin ama?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ben sizi kırmak istemiyorum. Oturun yerinize.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yakışıyor mu sana!

BAŞKAN - Size söylemedi Sayın Canikli zaten. Size söylemedi. Size söyleyene söyledi.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Gerçeği söylemiyor. Sayın Canikli, Grup Başkan Vekilisiniz. Partinize saygı duyuyorum, onun için bir şey demiyorum. Lütfen.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Öyle şey olur mu! Eleştir ama ne biçim laflar öyle!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sayın Başkan, süreme ekler misiniz?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdoğdu.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu kömür madenleri ihalesiz olarak bir kısmı Çelikler'e ve Geliş Madencilik'e kiralamıştır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ayıptır! Öyle şey olur mu ya!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Sana bir şey demedi. "Sayın Canikli'yi yanıltıyorlar." dedi.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bunlar devlete kömür satıyor, bunlar alıp parasını cebine koyuyor ve fahiş fiyatlarla satıldığı Sayıştay raporunda yazıyor. İsteyen tüm arkadaşlarıma bu Sayıştay raporlarını göndereyim ama bizim burada gerçekleri değiştirerek olmuş yolsuzlukları olmuyor gösterme hakkımız yoktur.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Nerede? Bir tane somut örnek verin. (CHP sıralarından gürültüler)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ya işte Sayıştay raporunu getireceğim.

Değerli milletvekilleri, sizden şunu rica ediyorum. Bu son derece önemli bir konudur. Sayın Canikli olmadığını söylüyor, ben de olduğunu söylüyorum. Ben milletvekilliğimi, ben her şeyimi ortaya koyuyorum. Eğer benim dediğim yalansa, eğer ki bu firmalardan bu kömür alınmamışsa, eğer bu Sayıştay raporu yoksa ben milletvekilliği görevimden -bütün halkın huzurunda söz veriyorum- istifa edeceğim, Meclisin kapısının önünden geçmeyeceğim. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sen de istifa edecek misin Sayın Canikli?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ama eğer söylediğim doğruysa sizden rica ediyorum, yolsuzlukla mücadele adına rica ediyorum, yetim hakkı adına rica ediyorum, Sayın Canikli gelsin bu kürsüye, "Aykut Erdoğdu'dan özür diliyorum." desin. Bari bunu yapalım.

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdoğdu.