Konu:MECLİS GENEL KURULUNDA YAŞANAN OLAYLAR VE GERGİN ORTAM NEDENİYLE İÇ TÜZÜK MADDE 68'E GÖRE BİRLEŞİMİN KAPATILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:85
Tarih:29/03/2012


MECLİS GENEL KURULUNDA YAŞANAN OLAYLAR VE GERGİN ORTAM NEDENİYLE İÇ TÜZÜK MADDE 68'E GÖRE BİRLEŞİMİN KAPATILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin tanık olduğu gibi ortada gergin bir atmosfer var. Böyle bir atmosferde görüşmeye devam etmek, "Bu yasayı bugün sabaha kadar sonuçlandırayım." demek yeni gerginliklere neden olacak bir davranışta bulunmak demektir; ben bunu tavsiye etmiyorum. Görüyorsunuz, her yeni başlayan oturumda, bir şekilde bir önceki ortamın, bir önceki oturumun gerginliği giderilemediği için yeni bir gerginlik başlıyor.

Kürsüde konuşan hatibe yapılan bir saldırı nedeniyle sizin Genel Kurulun takdirine sunduğunuz kınama cezasının arkasında AKP Grubunun durmamış olması nedeniyle böyle bir hukuksuzluğun yaşandığı bir ortamda "Görüşmeye devam edelim." demek gerginliklere ortam hazırlamak demektir. Bunu tavsiye etmiyorum.

İkincisi, Sayın Başkan, İç Tüzük'ün 68'inci maddesi açıktır, gürültü ve kavga hâlinde sizin oturuma ara vereceğinizi söyler, tekrar oturumu açtığınızda yeni bir gürültü ve kavga ortamı var ise, devam ediyor ise oturumu kapatmanız gerektiğini söyler. Siz iki kere oturumu kapatmak zorunda kaldınız, tekrar bir daha gerginliğe, kavgaya meydan vermemek amacıyla 68'inci maddeye göre sizin oturumu kapatmanız gerekiyor Sayın Başkanım. Lütfen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sizden İç Tüzük'e uymanızı ve oturumu kapatmanızı bekliyoruz.

Bakın, burada bizler sabahlara kadar çalışabiliriz, çalışmadan yılan milletvekilleri değiliz, sizler bir tasarı, teklif getirebilirsiniz, biz yirmi dört saat, otuz altı saat bütün bunların hepsine karşı görüşlerimizi ifade edebiliriz ama burada bayan milletvekillerimiz var. Bakın, stenograflara bakalım. Bakın, şu insanlık dışı bir tablo değil midir? Şurada, şu anda 6 stenografımız var?

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi,  teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) -  5'i bayan?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir saniye Sayın Başkan ama?

ENGİN ALTAY (Sinop) - Bir Grup Başkan Vekilinin sözü böyle kesilir mi ya?

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, hemen itiraz etmeyin, ben kesmedim, kendiliğinden kesildi. (CHP sıralarından gürültüler)

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Bizim hakkımızı savunuyordu, açın Başkan.

BAŞKAN - Ben parmağımla kesmiş değilim ki? Her şeye itiraz ediyorsunuz ya. Böyle bir şey olmaz ki? Buyurun şimdi.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Sayın Başkan, sinirlerin ne kadar gergin olduğunu görün, bakın.

BAŞKAN - Anladım?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, cümlemi bitireyim. Bakın, tabii ki bu ortamda siz de geriliyorsunuz.

BAŞKAN - Ben gergin değilim ama siz hemen itiraz ediyorsunuz, bir şeyi dinlemiyorsunuz ki.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, siz de geriliyorsunuz. Sayın Başkan, kürsüde konuşurken bana otuz saniyeyi bile vermeyi esirgediniz. Ben o kürsüde konuşma hakkını?

BAŞKAN - Kuralları uyguladım efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hayır, otuz saniye derken, en son selamlama konuşmamı yapıp inecektim, onu dahi esirgediniz, bunu da bu gergin ortama bağlıyorum, neyse.

Şu son cümlemi tamamlayayım: Sayı değişti şimdi burada, demin 5 bayan stenograf arkadaşımız vardı, 6 bayan stenograf arkadaşımız var, 1 tane erkek stenograf arkadaşımız var, pozitif ayrımcılık bu olsa gerek!

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.