Konu:MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI NABİ AVCI'NIN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:85
Tarih:29/03/2012


MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI NABİ AVCI'NIN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ - (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Komisyon Başkanı o pazar günü Komisyonda büyük bir hukuksuzluğun altına imza atmıştır. Birçok konuştuğumuz şeyi tekrar etmeyeceğim ama Sayın Komisyon Başkanı söz isteyen milletvekillerine tutanaklara geçmiş olmasına rağmen söz vermeyerek? "Söz isteyen var mı?" diyor. Sayın Muharrem İnce "Söz istiyorum." diyor 7 kez, tutanaklara geçiyor. Sonra "Yok" diyor. "Kabul edenler? Etmeyenler?" diyerek, maddeyi oylayarak büyük bir hukuksuzluğu yaratmıştır.

MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Öncesini anlat, öncesini.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Avcı, değer miydi? Kendi koyduğunuz kurala bile uymadınız; dediniz ki: "Komisyon üyesi 5 kişi konuşsun, onar dakika konuşsun. Üye olmayan milletvekillerinden üçer kişi beşer dakika konuşsun." O koyduğunuz kurala bile uysanız, o gün bitmez, ertesi gün biterdi. Değer miydi bu?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Değer miydi bu duruma düşmeye?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Avcı o pazar günkü yaşananlarla ilgili olarak "Basın toplantısında anlattım." dedi. Eline bir bant aparatını aldı, çıktı dedi ki: "Hamzaçebi bunu bana attı, başımın kenarından geçti."

OSMAN ÇAKIR (Düzce) - Görüntüler var, görüntüler.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Attın mı atmadın mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Avcı'nın 19 Mart tarihinde Star gazetesine vermiş olduğu röportajdaki kendi cümleleriyle bunun cevabını veriyorum.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Attın mı atmadın mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sen laf atmaya...

Sayın Avcı diyor ki bu röportajda: "Görüntüleri izledim, olay şöyle olmuştur: Hamzaçebi bana doğrudan atamıyor, Divanın önünde AKP'li milletvekilleri var, onların üzerinden atıyor." "Ne zaman gördünüz?" diyor gazeteci, "Birden önüme düştüğünde gördüm." diyor.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Attın mı atmadın mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Avcı, yakıştı mı size? "Hamzaçebi attı, başımın yanından geçti?" Size söylüyorum: Şu röportajınızı kamuoyuyla,Türkiye Büyük Millet Meclisiyle paylaşmayacak mısınız? Bir özür borcunuz yok mudur?

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN -Teşekkür ederim.