Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:85
Tarih:29/03/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Canikli, benim dediğimi gayet iyi anladınız ama nedense benim söylediğime cevap vermediniz, başka bir şey söylüyorsunuz. Ben sizin yazdığınız bu metni aldım. Diyorum ki: "Kamu İhale Kanunu'ndan bunu muaf tutuyorsunuz." Peki, güzel, yerli sanayiyi, katma değeri teşvik edeceksiniz. Çerçeve bu. Bu çerçevede "Yerli sermaye arasında rekabete açık bir şekilde bu ihale yapılır"ı niye buraya yazamıyorsunuz?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İhale yönetmeliğinde olacak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Söylediğim bu.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İhale yönetmeliğinde olacak o.

OKTAY VURAL (İzmir) - Kanunda belirleyin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Nasıl? "Yönetmelikte bunu yazacağız?" Niye kanuna yazmıyorsunuz?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Rekabete açık olmak zorunda.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Tam on yedi kere kanun değiştirdin ya, on yedi kere!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani siz, millî eğitim müfredatı kapsamında Kur'an-ı Kerim dersini getirip kanuna yazarken, buraya "rekabete açık bir şekilde" ibaresini koymaktan neden kaçıyorsunuz? "Kaçınıyorsunuz" değil bak, kaçıyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - 24'üncü maddenin son fıkrasına bakın?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Kaçıyorsunuz.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul)  - Tamam, önerge verelim, açık ihale olsun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Rekabet istemiyorsunuz çünkü. Benim sorumun cevabı yok.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Önerge verelim, açık ihale olsun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben size sormak istiyorum: Sayın Canikli ve sizin Hükûmetiniz hangi yerli sermaye grubunun burada temsilcisidir? Siz buna cevap verin.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)