Konu:MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER'İN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:85
Tarih:29/03/2012


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER'İN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan o kadar güzel anlatıyor ki bu projeyi,  yerli sanayi teşvik edilecek, yerli katma değer artacak. O kadar güzel anlatıyor ki, öküz altında buzağı arıyormuşuz.

Sayın Bakan, size sormak istiyorum: Madem öyle, niye buraya "Rekabete açık bir şekilde bu ihale yapılır." diyemiyorsunuz? Bunu demekten neden kaçınıyorsunuz?

2030 yılına kadar yapılacak mal ve hizmet alımları, İnternet erişim hizmetleri, Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olarak yapılacak.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - 2015?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Niye kaçıyorsunuz rekabetten? Yerli sanayiyi teşvik cümlelerini koyun buraya. Yerli tableti teşvik edelim. ARGE Yasası'nda değişiklik yapalım. Gelin, yerli sanayiyi teşvik için ARGE Yasası'nda vergi teşvikleri verelim o teşvikler yetmiyor ise.

Burada da bir şeyler yapabilirsiniz ama gelin en sonuna deyin ki: "Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın ancak rekabete açık bir şekilde yapılır." Bunu demekten kaçınıyorsunuz çünkü burada -hesabı yapılmıştır tarafımızdan- 20 milyar dolarlık bir alım vardır. Bu alımın bir bölümünü devlet yapacaktır, önemli bir bölümünü aileler, öğrenciler yapacaktır. 20 milyar dolara göz dikmiş olan bir Hükûmet vardır. Niye kaçıyorsunuz? Neden karanlık alanlar yaratıyorsunuz? Niyetiniz açık olsa, samimi olsa, dürüst olsanız buraya "Rekabete açık bir şekilde?" diye yazmaktan kaçınmazsınız. Eğer buraya "Rekabete açık şekilde?" diye bir ibareyi eklemeyecekseniz 20 milyar doları AKP Hükûmeti kendi yandaşlarına paylaştıracak demektir. Bunun açıklaması budur.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.