Konu:KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SONER AKSOY'UN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:85
Tarih:29/03/2012


KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SONER AKSOY'UN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bu konuşmayı germek üzere buraya gelmedim. Ben, bir haksızlığa dur demek için buraya geldim.

Şimdi, bu arkadaşımız?

MEHMET ERDEM (Aydın) - Ah yavrum!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - "Ah yavrum!" yok kardeşim! Tamam mı? Ben yetimin hakkını savunuyorum, o yavruların hakkını savunuyorum. Tamam mı? Benim canımı sıkma "Ah yavrum"la "Vah yavrum"la! Ben seni iyi tanıyorum. Senin beynin yetmez onlara!

Buraya gelecek Enerji Bakanı, bürokratlarıyla? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Hatip boru anlattı, başka bir şey yapmadı.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu herkesin parası, bu halkın parası. Buradaki 550 kişinin parası değil, 75 milyon insanın parası. Ben muhalefet milletvekiliyim, benim görevim bu hesabı sormak. O belgeler hepimizin belgesi. O belgeler açılacak, biz de belgelerimizi açacağız. Eğer ben yalan söylemişsem, eğer ben gerçek dışı bir şey söylemişsem, yani ihalede olmayan bir alan ihaleye dâhil edilmemişse, eğer ihalesiz mal alınmamışsa, eğer bu şirkete, ihaleye fesat karıştıran şirkete 110 trilyonluk, artı 130 trilyonluk yani 230 trilyonluk bir iş verilmemişse ben çıkar bu kürsüden özür dilerim. Benim için özür dilemek büyüklüktür ama ben bunların gerçek olduğunu biliyorum. Onun için, bu mücadeleye "yalancı" demek sadece ve sadece bu mücadelenin karşısında olanların yanında yer almaktır. Şunu hepinize hatırlatıyorum: Haksızlık karşısında, yolsuzluk  karşısında susan dilsiz şeytandır.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdoğdu.