Konu:CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN, 23/12/2011 TARİHLİ VE 6262 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’A “HAYIR” OYU VERDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:17/01/2012


CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN, 23/12/2011 TARİHLİ VE 6262 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’A “HAYIR” OYU VERDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu o gün o yasaya "hayır" oyu vermiştir.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Ya bırak!..

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben o gün, o akşam Adalet ve Kalkınma Partisinden hangi Grup Başkan Vekili hangi telefon görüşmelerini yapmıştır da bu önergeler hazırlanmıştır, imzalanmıştır onun açıklanmasını istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Niye çıkıp karşı çıkmadınız? Niye konuşmadınız?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.