Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:17/01/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; herkesin gerçeği gayet iyi bilmesi gerekiyor, tamamen o gün ne yaşanmışsa burada onu ifade edeceğim.

Sayın Canikli ve diğer arkadaşlar, hepiniz, lütfen dinlemenizi rica ediyorum.

Milletvekili maaşlarına, özlük haklarına ilişkin olarak yapılacak düzenleme konusunda, en son Başkanlık Divanının arkasında, Sayın Başkanımız Cemil Çiçek'in gelmesiyle bir toplantı yapıldı, saat 15.30 sularıydı.

Sayın Canikli iktidar partisi grubunu temsilen, sanıyorum Sayın Şandır Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu temsilen katıldılar. BDP'den kimse var mıydı hatırlayamıyorum, belki de yoktu.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Biz yoktuk. Bizi yok sayıyorsunuz zaten!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu temsilen katıldım.

Söylediğim açıklıkla şudur: Milletvekili maaşlarının Cumhurbaşkanı maaşlarına endekslenmesi?

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Milletvekili emekli maaşları!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dinler misiniz değerli arkadaşım, açıklıyorum.

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri?

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Emekli maaşları, milletvekili maaşı değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Beni dinlemiyorsunuz ama.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz beni dinlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Milletvekili maaşlarının Cumhurbaşkanı maaşına endekslenmesi ama bu endeksleme yapılırken hiçbir artış yapılmaması?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Öyle değil ki yanlış söylüyorsun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?yani yüzde 42'lik düzenlemeye "Evet.", onun dışında artış getiren düzenlemeye "Hayır." dedim. Eski ve yeni Meclis Başkanları arasındaki maaş farkının giderilmesine "Evet." ve yine eski ve yeni milletvekilleri maaş farkının giderilmesine "Evet." Söylediğim açıktır.

Sayın Canikli, bunun dışındakilerin hepsine "Evet" dedim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Kim imzaladı? Önergeleri kim imzaladı? Yetki verdiniz mi, vermediniz mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi olarak benim mutabakatım dışında bir başka mutabakat var ise ben sizden bunu açıklamanızı rica ediyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yetkilendirdiğiniz kişi imzaladı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hiçbir kimseye ben bunun dışında hiçbir talimat vermedim, hiçbir söz söylemedim. Eğer size bunu ifade eden bir arkadaş varsa lütfen, siz çıkıp konuşun.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Niye aleyhinde konuşmadınız o zaman?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.