Konu:KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’IN VEFATINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:17/01/2012


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’IN VEFATINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gerçekten önemli ve özel bir gün. Önemli bir devlet adamının, aynı zamanda siyaset adamının defnedildiği bir gün ve bu defin törenine Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Meclis Başkanımız, üst düzeyde temsilciler katıldılar, katılıyorlar, oradalar şu anda. Yine bugün burada, Parlamentoda grubumuz adına bir arkadaşımız gündem dışı konuşacak. Aynı şekilde gündem dışına cevap olarak Sayın Başbakan Yardımcımız burada sizlere hitap edeceklerdir.

Kıbrıs davamızın en önemli isimlerinden biri olan Rauf Denktaş, Hakk'ın rahmetine yürüyor. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sevenlerine sabır diliyorum.

27 Kasım 1948 tarihinde, Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingde, Doktor Fazıl Küçük ile beraber hatiplik yapmış olan merhum Denktaş, ömrünü Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs'ın Türklüğüne adamış bir adamdır. Başından beri, problemleri uzlaşma yoluyla ancak başı dik bir şekilde çözme yanlısı olan, ufku geniş bir hareket adamıydı, o kadar ki kendisini ilk hissettirdiği konuların başında, Kıbrıs Türk Cemaatinin 2 önemli ismi Faiz Kaymak ve Doktor Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenmesi ve toplumun çıkarlarının takipçisi olması gelmektedir. Arkadaşlarıyla 1 Ağustos 1958'te Türk Mukavemet Teşkilatını kurarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk taşlarını döşemiştir.

Bildiğiniz gibi, 1958 yılında Rumlar Türk köylerine saldırınca, Türkler bu olayları protesto etmiş, Zürih ve Londra Antlaşması öncesinde, Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Ankara'ya, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yla görüşmeye gitmiştir. Bu görüşmede, Denktaş, Ada'ya Türk askeri gönderilmesi teklifini dile getirmiş ve bugünkü yapıyı aşağı yukarı kompoze etmiştir.

1959 Zürih ve Londra antlaşmaları ile 1960 antlaşmalarının, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasında hiç unutulmayacak bir emek hissesi vardır. 16 Ağustos 1960 tarihinde, 650 kişilik Türk alayı Magosa Limanı'na ayak bastığında, merhum Denktaş, Türk Cemaat Meclisinin Başkanlığını yapıyordu.

1963 olaylarından sonra, Denktaş, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Temaslarını tamamlayan Denktaş, bir sandalla Kıbrıs'a geçmiş ve Türk direnişini örgütlemeye başlamıştır. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesi, şayanı takdir olan mücadelesinin en kıymetli birinci ödülüdür. Merhum, Anayasa uyarınca 1976'da yapılan ilk genel seçimlerde Devlet Başkanlığına seçilmiş ve 81 yılında 2'nci kez yine Devlet Başkanlığı yapmıştır. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı, mücadelesinin en kıymetli ikinci ödülüdür. Bu kutlu ilandan sonra tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. 2005'te, 24 Nisanda görevi Mehmet Ali Talat'a devretmiştir.

Merhum Denktaş, politika hayatı yanı sıra aynı zamanda yazar kimliğiyle de önemli bir şahsiyetti. Denktaş'ın "Gençlere Öğütler" isimli kitabını bir kuşak üzerinde de ciddi bir hukuku vardır. Merhumun mücadeleci kimliğinin ve mücadele hayatının sahici bir fotoğrafının çekilip genç nesillere aktarılması, herhâlde hak ettiği bir armağan olacaktır.

Değerli arkadaşlar, 8 Ocak gecesi, organ yetmezliği teşhisiyle maalesef merhum Denktaş'ı kaybettik. Her fâni gibi ölümü o da tattı ama güzel bir şekilde yâd ediyoruz, yaptıklarıyla yâd ediyoruz, eserleriyle de kalıcı olmaya devam edecektir.

Tekrardan, grubumuz adına merhum Denktaş'a Cenabıhak'tan rahmet diliyor, tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın.