Konu:MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER'İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:28/03/2012


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER'İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii böyle iftira atıp da gitmek yok.

Şimdi, olay şu: Bu sizin Millî Eğitim Bakanlığı makamına oturttuğunuz kişi, daha önce, kitap yazarken başkasından bilgi çalmış? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Onu daha önce kaç kere açıkladı Sayın Bakan.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Yüz defa açıkladı ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika?

Ondan sonra?

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen ama? Bakın, yeni bir sataşmaya mahal vermeden diye?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika ya? Size safahatı?

Çalmış ve ondan sonra?

BAŞKAN - Lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - O zaman YÖK bunun profesörlük unvanını aldı.

BAŞKAN - Lütfen? Bu, çok tartışıldı, çok konuşuldu.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu, Danıştaya dava açtı, Danıştaya açılan davası reddedildi. Fakat sonra size göre bir YÖK oluşturulduğu zaman, aradan beş sene geçtikten sonra, tekrar, o karar yokmuş gibi, yeniden gitti, sanki intihal suçu yokmuş gibi yeniden profesörlük kendisine iade edildi. Ben soruyorum kendisine şimdi? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkla mal varlığını!

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz mi cevap vereceksiniz, o mu cevap verecek?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aksaray'daki mallarını açıkla!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra ben diyorum ki: "Ya, nasıl oldu da ortada Danıştay kararı varken, senin bilgi hırsızlığı yaptığın ortada varken onu nasıl kaldırdı?"

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Alman adam sana ne yetkisi verdi?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bana cevap vermiyor, diyor ki: "Mal varlığını açıkla." Ben mal varlığını açıklamaya hazırım.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Niye açıklamıyorsun o zaman?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Alman adam ne hisse verdi, onu açıkla!

KAMER GENÇ (Devamla) - Tayyip Erdoğan da açıklasın, Mustafa Elitaş da açıklasın, sizin ihaleden büyük vurgunlar vuran hepiniz açıklasın. (CHP sıralarından alkışlar) Açıklamayan şerefsizdir, açıklamaktan vazgeçen de şerefsizdir. Hodri meydan!

İHSAN ŞENER (Ordu) - Niye açıklamıyorsun?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Mal varlığını açıkla!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama böyle iki dakikada değil. Gelin, gidelim bir televizyon programında hepimiz açıklayacağız. Ama Tayyip gecekonduda otururken şimdi nasıl dünyanın en zengin Başbakanı oldu, onu açıklasın. Zaten bu kanunla da 100 milyar dolarlık bir rant kaynağı kapısını açıyorsunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kime açıyoruz?

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz şimdi, Tayyip'e yolda gelirken haber vereceksiniz, "Tayyip Bey, gözün aydın 100 milyar dolarlık rantı sana açtık, al güle güle afiyetle ye." diyeceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar) Zaten bunun amacı da bu. Onun için, buyursun gelsin. Evvela benim söylediğimi açıklasın. Yani, kaçma?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İşin gücün yemek içmek; başka bir şey bilmiyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Mustafa Elitaş, sana daha okumayı?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Otuz yıldır yaptığın işi başkalarına iftira olarak atıyorsun.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç.