Konu:BAŞKANLIK DİVANINDAKİ KÂTİP ÜYELERİN YOKLAMA YAPILMASI SIRASINDA BAŞKANA YARDIMCI OLMALARI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:12/01/2012


BAŞKANLIK DİVANINDAKİ KÂTİP ÜYELERİN YOKLAMA YAPILMASI SIRASINDA BAŞKANA YARDIMCI OLMALARI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, biraz önce bir grup önerisinin, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin oylanması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yoklama istedik, 20'yi aşkın arkadaşımız ayağa kalkmak suretiyle talepte bulunduk. Sayının 20 olup olmadığı konusunda bir tereddüt oluştuğunu fark ettim Başkanlık Divanında, oysa 20'den çok fazla arkadaşımız ayaktaydı. Sonuçta 20 kişinin tamamlandığı anlaşılarak yoklamaya geçildi ve işlem sonuçlandı. Divana geldim, sizin sağınızda oturan Kâtip arkadaşın tutmuş olduğu listeyi aldım? Tabii, hata da olabilir, insanlık hâlidir, bunları da anlayışla karşılarım, bu da normaldir, bu kadar yoğunluk içerisinde, milletvekili de kâtip üye de insandır, hata da yapabilir, bunu da gayet anlayışla karşılarım ancak ben Sayın Başkanın söylediği isimlerin Divan Kâtibi tarafından not edilmediğini fark ettim, bu endişeyle kendisine birkaç şey söylediğimde "Başkan ne diyorsa ben onu kaydettim." diyor. Esasen Başkanlık Divanındaki kâtip üyeler Başkana yardımcı olmak üzere oradadır yani bütün yükü Başkanın üzerine bırakarak "Ben sadece not ederim." demeyi ben doğru bulmuyorum ama bunun takdiri Başkana aittir. Söyleyeceğim bu değil, "Başkan söylüyor, ben de not ettim." dedi. Tutanakları aldım, Sayın Başkan diyor ki: "Sayın Tufan Köse?" Bu listede yok. "Sayın İhsan Özkes?" diyor Sayın Başkan, bu listede yok. Başka örnekler de var. Şimdi, kâtip üyelerin görevi orada oturup etrafı seyretmek değildir, kâtip üyeler görevlerini yapacaktır, hata yapmışsa "Kusura bakmayın hata yaptım." der ve bu olay da kapanır ama hem hatayı üstlenmeyeceksiniz hem görevinizi yapmayacaksınız. Bunun kabulü mümkün değil.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.