Konu:Hükûmetin Zeytine Kilo Başına Destekleme Vermesi Konusuna İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:12/01/2012


HÜKÛMETİN ZEYTİNE KİLO BAŞINA DESTEKLEME VERMESİ KONUSUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Efendim, konu zeytin iken zeytin üreticisi Balıkesir bölgesinde de hayli çoğunlukta. Hükûmet ayçiçeğine destekleme vermekte, zeytinde ise zeytinyağına destekleme vermektedir. Desteklemeyi zeytine kilo başına vermesi konusunda bir çalışması olur mu Sayın Bakanlığının?

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bulut.