Konu:KOMİSYON RAPORUNUN EKSİKLERİ OLDUĞUNA VE TAMAMLANMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:83
Tarih:27/03/2012


KOMİSYON RAPORUNUN EKSİKLERİ OLDUĞUNA VE TAMAMLANMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, benim açıklamalarıma karşı ve diğer eleştirilere karşı yaptığınız açıklama, komisyon raporunun 42'nci maddeye uygun olduğu yönünde.

BAŞKAN - Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben size örnekleri verdim. Komisyonun görüşlerini yansıtır komisyon raporu, iktidar grubunun görüşlerini değil. Komisyonda iktidar veya muhalefet milletvekilleri tarafından ifade edilen görüşler gruplandırılır ve bu görüşler komisyonun görüşleri olarak rapora yansıtılır. Millî Eğitim Komisyonu Raporu'nun görüşleri olarak ortaya konulan görüşler tamamen iktidar partisi grubunun görüşleridir. Böyle olduğu hâlde, siz "Bu rapor 42'nci maddeye uygundur." derseniz, siz o makamda bir İç Tüzük ihlali yapmış olursunuz.