Konu:KOMİSYON RAPORUNUN TAMAMLANMAMIŞ OLDUĞUNA VE BU KANUN TEKLİFİNİN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:83
Tarih:27/03/2012


KOMİSYON RAPORUNUN TAMAMLANMAMIŞ OLDUĞUNA VE BU KANUN TEKLİFİNİN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) -  Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük'e göre ortada tamamlanmış bir komisyon raporu söz konusu değildir. Dolayısıyla, tamamlanmamış olan bir komisyon raporu esas alınarak, esasen rapor denilmesi de mümkün olmayan bir belge esas alınarak Genel Kurulda bir teklif görüşmesinin yapılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum.

Sayın Başkan da dinlerse devam edeceğim.

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Hamzaçebi, dinliyoruz. Lütfen konuşmanızı yapın, dinliyoruz biz. Herkesi dinliyoruz. Lütfen ama?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan yani..

BAŞKAN - Ama dinliyoruz Sayın Hamzaçebi. Burada bizim dinleyip dinlemediğimizi?

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Dinlemediğiniz buradan görülüyor Sayın Başkan. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi bakın?

BAŞKAN - Buradaki bürokratla hiç mi bir şey konuşmayacağız yani?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İzin verir misiniz.

BAŞKAN - İzin verdim zaten, konuşuyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ama bir saniye Sayın Başkan.

Bakın Sayın Başkan?

BAŞKAN - Yani burada Meclis başkan vekilleri grup başkan vekillerinin her zaman söz söyleyeceği kişi konumunda mı olacak?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim? Duyamadım. Pardon, son cümlenizi duyamadım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Yani Meclis başkan vekilleri grup başkan vekilinin her zaman söz söyleyeceği kişi konumunda mı olacak? 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - "Söz dinleyecek" derken?

Bakın Sayın Başkan, şık bir davranışta bulunmuyorsunuz. Ben "Sayın Başkan da dinlerse konuşmama devam edeceğim." derken, doğal olarak bürokratınızla bir görüş alışverişinde bulunuyorsunuz?

BAŞKAN - Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?o nedenle, bir yandan da size hatırlatmada bulunuyorum yani görüşmenizi sonlandırın konuşmama devam edeyim anlamında. Ama nedense sizin sürekli olarak böyle bir grup başkan vekilinin, özellikle de benim konuşmamı kesmek gibi bir düşünceniz, uygulamanız oluyor.

BAŞKAN - Hayır, siz öyle algılıyorsunuz.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, o zaman baştan alıyorum çünkü bürokratınızla konuşurken benim söylediğimi duyma imkânınız olmamıştır diye düşünüyorum.

BAŞKAN - Buyurun, baştan alın.

Ben duydum efendim, siz baştan alın yine de.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ortada tamamlanmış bir komisyon raporu yoktur.

Birincisi; çok sıkça ifade ettim, bir kez daha ifade ediyorum: İç Tüzük'ün 29'uncu maddesine göre milletvekillerinin komisyonlarda söz hakları vardır. Bu söz hakları tanınmamıştır ve Millî Eğitim Komisyonunun konuya ilişkin olarak Meclis Başkanlığına yazdığı, sizin de daha önce usul tartışması bağlamında burada o okuduğunuz metin gerçeğe aykırıdır. "Milletvekillerinin söz hakkı sağlanmıştır." şeklinde Millî Eğitim Komisyonunca Meclis Başkanına bildirilen yazı gerçeklerle uyuşmamaktadır. Son gün tutanağına göre, milletvekillerimizin söz hakları tanınmamıştır. Komisyon salonunda olduğu hâlde, Komisyon üyesi olduğu hâlde milletvekillerimizin isimleri Komisyon Başkanı tarafından okunmuş, daha sonra kendi kendine "yok" denilerek geçilmiştir.

Ayrıca "Söz isteyen var mı?" sorusuna karşılık olarak salonda bulunan Sayın Muharrem İnce'nin, 7 kez tutanaklara geçmiş olan, "Söz istiyorum." talebi olmuş olmasına rağmen, bu talep Komisyon Başkanı tarafından görülmemiş, daha doğrusu yok sayılmış ve "Söz isteyen yok." denilerek "Maddeyi kabul edenler? Etmeyenler?" denilmiş ve oylamaya geçilmiştir.

İkinci konu; Millî Eğitim Komisyonu raporunun İç Tüzük'e aykırılığı konusunda ifade edeceğim ikinci konu şudur: İç Tüzük'ün 42'nci maddesine göre komisyon raporları, komisyonun düşünceleriyle, komisyonda yapılan değişikliklerin gerekçelerini açıklar.

Şimdi, ben Komisyon raporunu okuyorum. Komisyonun düşünceleri olarak bu raporda yer alan açıklamalar AKP grubunun düşünceleri. Yani bu Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi grubunun düşünceleri AKP grubunun düşünceleriyle aynı mıdır? Diğer siyasi partiler adına bir konuşma yapamayacağım, onlar kendi değerlendirmelerini kendileri yaparlar.

Birkaç cümleyi okumak istiyorum, Komisyon raporunda Komisyonun görüşleri olarak ortaya konulan görüşlerden birkaçını okumak isterim.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, sözlerinizi tamamlarsanız. Lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İzin verirseniz Sayın Başkan, önemli bir konuyu görüşüyoruz.

BAŞKAN - Görüşeceğiz zaten.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Önemli bir konuyu görüşüyoruz. Komisyonda Komisyon Başkanının yarattığı hukuksuzluğu, lütfen Genel Kurula taşımayın. İzin verin, görüşlerimi açıklayayım. Daha ikinci konuya yeni geliyorum, siz "Konuşmayı tamamlayın." diyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sabırlı olursanız? Sabırlı olursanız?

Şöyle diyor Komisyon Raporu: "Sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitimin amaçlarına ulaştığı söylenemez." Yani Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Komisyonda ifade ettiği görüş bu mudur? Bu, AKP Grubunun görüşüdür. Bizim orada ifade ettiğimiz görüşler farklıdır. Devam ediyorum: "Bu gelişmeler ışığında, bugün Türkiye'de sekiz yıllık zorunlu eğitimle gelinen nokta yeterli değildir." Başka, buna benzer birçok cümle. Bunları, Komisyon Raporu'nu okuduğunuzda göreceksiniz. Komisyon Raporu İç Tüzük'ün 42'nci maddesine uygun değildir. Bu nedenle bu Komisyon Raporu esas alınarak burada bu teklifin görüşmelerinin yapılması mümkün değildir. Devamı hâlinde bu konuyu usul tartışmasına dönüştüreceğimizi, bu yönde talepte bulunacağımızı bilgilerinize sunuyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.