Konu:Yapılan Usul Görüşmelerinden Sonra Oturum Başkanı Tbmm Başkan Vekili Sadık Yakut'un Yaptığı Açıklamadan Dolayı Başkanlığın Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:2
Birleşim:83
Tarih:27/03/2012


YAPILAN USUL GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT'UN YAPTIĞI AÇIKLAMADAN DOLAYI BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce bir usul tartışması yaşandı. Usul tartışması sonucunda Sayın Başkan önündeki yazılı metni okuyarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu ile Meclis Başkanlığı arasındaki yazışmaları özetleyerek yasama sürecinin doğru yürüdüğü, İç Tüzük'e uygun yürüdüğü anlamında bir değerlendirme yaptı.

Bir kere, Millî Eğitim Komisyonunca Meclis Başkanlığına yazılan yazı gerçekleri yansıtmamaktadır. Millî Eğitim Komisyonu Başkanı yazısında, Komisyonda söz talep eden bütün milletvekillerine söz hakkının verildiğini söylemektedir.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) - Doğru değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) -  Bu, tamamen gerçeğe aykırıdır. Sayın Muharrem İnce'nin tutanaklara geçmiş olan, Sayın Başkanın "Söz isteyen var mı?" sorusuna cevaben "Söz istiyorum." talebi vardır. Bu talebe rağmen Sayın Başkan "Söz isteyen yok" demiştir. "Kabul edenler? Etmeyenler?" diyerek maddeyi oylamıştır. Açık bir İç Tüzük ihlali vardır, birinci olay budur.

İkincisi, Sayın Meclis Başkanı, İç Tüzük'ün 29'uncu maddesine aykırı olan bu durum nedeniyle Komisyon raporunu Komisyon Başkanına iade etmesi gerekirken, sadece bizim iddialarımızı Komisyona göndermiş, Komisyondan aldığı yazıyı da Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna göndermiş, başka hiçbir şey yapmamıştır. Hâlen İç Tüzük'e aykırılık, İç Tüzük'ün 29'uncu maddesine aykırılık açık bir şekilde ortada durmaktadır.

Önceki 4 Meclis Başkanı, çok daha hafif aykırılıkta bu tip düzenlemeleri ilgili komisyona iade ettiği hâlde, Sayın Cemil Çiçek bu iade işlemini gerçekleştirmemiştir. Buna rağmen bu teklifin komisyon sürecinin İç Tüzük'e uygun olduğunu beyan etmeniz doğrusu son derece yadırgadığım bir husustur ve bu tutumunuz İç Tüzük'e aykırıdır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN -  Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.