Konu:375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:50
Tarih:11/01/2012


375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, iki hafta önce Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürü tutuklandı biliyorsunuz Sosyal Dayanışma Yardımlaşma Vakfının hesaplarında yolsuzluk yaptığı iddiası? Ve iddialar arasında Kayseri Valisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile AKP'li bir milletvekilinin çocuğunun düğününde takı taktığı, bu takıların da bu Vakfın hesabından karşılandığı şeklinde bir iddia var. Bu konuda Bakanlığınıza intikal eden herhangi bir ihbar var mı ve soruşturma başlamış mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özgündüz.