Konu:375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:50
Tarih:11/01/2012


375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, ordunun yükünü çeken bir kesim var: Uzman çavuşlar. Uzman çavuşlar, ordunun profesyonelleşmesi yolunda önemli bir kitle oluşturmakta, bunlara lojman hakkı verilmemekte, subay, astsubay orduevlerine girememekte, özlük hakları açısından çok mağdur durumdadırlar. Sosyal hayatları yoktur. Kendi güvenliklerini sağlayamamaktadırlar. Bugüne kadar ne kadar uzman çavuş orduya alınmıştır ve bunlardan ne kadarı ayrılmıştır? Bunu sormak istiyorum. Bugün başka kurumlarda çalışmak için müracaat eden birçok uzman çavuş var ve yerleştirilememektedir.

Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bulut.