Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ İLE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ALTAN TAN’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:50
Tarih:11/01/2012


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ İLE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ALTAN TAN’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir Milletvekilimiz Sayın Aytun Çıray güzel bir konuda bir konuşma yaptı, birlikte yaşama ruhunun tahrip edilmesine ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Fransız sosyolog Alain Touraine'in "Eşitliklerimiz ve farklılıklarımızla birlikte yaşayabilecek miyiz?" şeklinde, bu konuda çok da güzel bir kitabı vardır, bütün milletvekillerine bu kitabı tavsiye ederim.

21'inci yüzyıl, bütün insanlığın, bütün ulus devletlerin, bütün milletlerin eşitlikleriyle, farklılıklarıyla birlikte yaşamayı başarmaya çalıştığı, başaracağı bir yüzyıl olmalıdır, olmak zorundadır.

Sayın Elitaş, tek parti dönemine giderek Cumhuriyet Halk Partisinin o dönemdeki yönetimiyle Franco İspanyası, Mussoloni İtalyası arasında bağ kurmaya çalıştı. Bu cümleleri Sayın Elitaş'a iade ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ben başka bir grup başkan vekilinin söylediğini söylüyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Franco İspanyası'yla, Mussoloni İtalyası'yla, Hitler Almanyası'yla cumhuriyet rejimi arasında bağ kurmaya çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilmeyenlerdir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ben başka bir CHP Grup Başkan Vekilinin söylediğini mealen oradan söyledim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Türkiye'nin tek parti yönetiminin olduğu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin olduğu dönemde Türkiye'yi çok partili sisteme ve Türkiye'yi özgür ve adil seçimlere taşıyan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. (CHP sıralarından alkışlar) 1950 seçimleri, bir yandan, Cumhuriyet Halk Partisinin mağlubiyetidir belki, bir yandan da Türkiye'yi çok partili sisteme, özgür ve adil seçimlere taşımış olması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük zaferidir. Bununla gurur duyuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişinde demokrasi vardır, geçmişinde özgürlükler vardır. Demokrasiyi ve özgürlükleri sadece referandumlarda, seçimlerde aldıkları oy olarak yorumlayanlar demokrasiyi bilmeyenlerdir.

Modern demokrasiler, özgürlük, eşitlik, adalet ilkeleri üzerine yükselir. Modern demokrasiler, bütün vatandaşları için, kendi sınırları içerisinde yaşayan herkes için eşit özgürlüğü güvence altına aldıkları ölçüde meşrudurlar. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye'de meşruiyet sorunu olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti vardır. Siz, oturup bununla hesaplaşın, bunu kendinize dert edinin.

Bir İç Tüzük değişikliği teklifi getirdiniz. Mecliste her şeyi yaptınız. Temel yasa kavramı adı altında düzenlemeler yaptınız, muhalefetin sesini kıstınız. Şimdi, ufak tefek kalmış olan muhalefetin konuşma haklarını da almak istiyorsunuz. Sizin demokrasi anlayışınız, Adalet ve Kalkınma Partisinin demokrasi anlayışı budur. Demokrasi özgürlük, eşitlik, adalet demektir. Sadece alınan oyla ölçülecek olan bir kavram değildir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) -  Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)