Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:82
Tarih:22/03/2012


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben biraz önceki maddede Sayın Bakana iki-üç tane soru sordum. Birisi Tunceli-Ovacık ve İliç arasındaki yolun yapılıp yapılmayacağı.

Bir de Pertek Köprüsü'yle ilgili olarak yapılan etütler, köprünün maliyetinin kaç lira olduğu konusunda bir bilgi var mı?

Bir de uzun zaman Karayolları Bölge Müdürünün oralarda, yani Elâzığ'da olması maalesef hizmetlerin sağlıklı olarak dağıtılmasına engeldir. Bu konuda düşüncesini sormak istiyorum efendim.

Teşekkür ederim.