Konu:10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNܒNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:49
Tarih:10/01/2012


10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNܒNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyorum ve Avrupa Konseyindeki çalışmalarında başarılar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün 10 Ocak 2012, gazetecilerin haklarının fikir işçisi olarak 10 Ocak 1961 tarihinde düzenlenmesinden bu yana her yıl "10 Ocak" tarihi Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır ve biz bu günü Türkiye'de kutlayamıyoruz, gazeteciler bu günü buruk kutluyor çünkü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 97 gazetecimiz cezaevindedir. Bugün, basılmamış kitapların toplatıldığı, yazarların tutuklandığı bir ortamda muhalif gazeteci olmak, iktidar karşıtı cümleleri haber yapmak, makale konusu yapmak gerçekten büyük bir cesaret istiyor. Bu cesareti gösteren gazetecileri kutluyorum.

Türkiye zor günlerden geçiyor, kendini ileri demokrat olarak tanımlayan ancak gerçekte demokrasiyi içine sindirememiş olan bir anlayışın hemen her gün bir başka tür baskı ve sindirme hareketiyle karşı karşıyayız. Osmanlı İmparatorluğu'nda sultanların "Hikmeti hükûmet" kavramına dayanarak gerçekleştirdikleri siyaseten katletme eylemi bugün şekil değiştirmiş, hukuk kılıfı giydirilmek suretiyle "Yargıyla katletme eylemi"ne dönüşmüştür. İş adamları, rektörler, öğrenciler, gazeteciler, siyasetçiler, toplumun hemen her kesiminden iktidar karşıtı önerilerde bulunanlar, konuşmalar yapanlar, yazı yazanlar, kitap yazanlar cezaevlerinde; önlerinde bir karanlık var, neyle suçlandıklarını dahi doğru dürüst bilmiyorlar ve birçok beden, suçluluğu kanıtlanmamış bedenler tedavi edilemediği için cezaevlerinden mezarlıklara götürülüyor; böyle bir Türkiye'deyiz. "Evrensel hukuk." diye bir kavram tanınmıyor. Masuniyet karinesi bir kenara atılmıştır. Böyle bir tabloda, yargıyı eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hakkında, Silivri Savcısı bir fezleke düzenlemek suretiyle "Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs." iddiasıyla bir talepte bulunmuştur.

2012 Türkiyesi'nde, artık, sıra ana muhalefet partisine gelmiştir ama hiç kimse ana muhalefet partisini ve Türk milletini susturamayacaktır. Baskısını her gün arttırmakta olan bu iktidar mutlaka gidecek, Türkiye, demokratik bir ortama, demokratik bir hükûmete kavuşacaktır. (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Böyle bir tabloda, Sayın Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekeye "Olması gereken olmuştur." diyen Sayın Başbakanı da buradan ayıplıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)