Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:81
Tarih:21/03/2012


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, Sayın Bakana sorduğumuz sorular tabii teknik olduğu için, KDV'nin teknik tarafını ilgilendirdiği için Sayın Bakanın bunu cevaplandırmaması gayet normal. Biz sorduk, aslında Maliye Bakanının bize yazılı cevap vermesi lazım. Burada bir defa KDV kaybı var yani. Bunun miktarı nedir, bunu öğrenmek istiyorum. İlk sorularımı aynen tekrarlıyorum.

İkincisi: Sayın Bakan, bu 5'inci maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı ortaklıkların yapacağı mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesinden yapacaksınız da peki, bu bağlı ortaklıklar bu şekilde aldıkları ihaleleri özel taşeronlara verecekler midir vermeyecekler midir? Onu da öğrenmek istiyorum çünkü burada Kamu İhale Kanunu'ndan kaçarken birtakım şeyler olabilir.

Bir de şu Elâzığ'daki Karayolları Bölge Müdürünün gerçekten bizim Tunceli'ye hiç bakmadığını size defalarca da söyledim yani bu bizim Tunceli'deki o Karayollarının araçları çok eski. Bunları yenilemeyi düşünüyor musunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)