Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:81
Tarih:21/03/2012


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, getirilen bu kanunla sözü edilen projelerde KDV istisnasına bağlı azalacak finansman miktarı nedir? Teklif sahipleri bunun hesabını yapmışlar mıdır? Yapmışlarsa, getirilen istisna sonucu bütçenin mahrum kalacağı KDV gelir kaybı ne kadardır? 2012 yılı bütçesini olumsuz etkileyecek bu düzenleme nedeniyle hangi vergide ne kadar bir artışa gidilecektir? Bu düzenleme bir ihtiyaç ise bugüne kadar neden yapılmamıştır? Bu bir teşvik midir? Eğer teşvik ise kime ne fayda sağlayacaktır?

Ayrıca, getirilen maddeyle, KDV'den istisna edilen işlemleri yapan işletmeler, büyük yatırımcıdan KDV almadan iş yapacaklardır ancak KDV tahsil etmeden bu işleri yapacak firmalar kendileri KDV ödeyecekler fakat KDV sisteminin çalışma mekanizması içinde ödedikleri KDV'yi mahsup edemeyeceklerdir. Madde bu durumda KDV iadesi yapılmasını öngörüyor ama siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Yapıyorsanız, hangi sürede ve nasıl yapacaksınız? Çünkü KDV mükelleflerinin en?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)