Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN ŞAHSINA VE CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:81
Tarih:21/03/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN ŞAHSINA VE CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, ben, tekrar Sayın Aydın'ın açıklamalarına cevap verme ihtiyacıyla kürsüye çıkmadım aslında. Sayın Aydın sataşma nedeniyle söz aldı. Sataşma gerekçesi olarak, AKP Grup Başkan Vekilinin Meclis Başkanıyla yaptığı görüşmeye değindim, bu nedenle söz aldı ama bu konuda bir açıklama?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Zaman olsa onu da açıklayacaktım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hayır, bir açıklama yapmadınız; bakın, bir açıklama yapmadınız.

Şimdi, tablo gayet açık ve nettir. Sayın Meclis Başkanı sizi davet ediyor veya siz gidiyorsunuz. Doğrusu, onu Sayın Başkanın daveti olarak aldık, öyle geldi haberler ama Sayın Başkanın daveti değil ise Sayın Başkan bunu açıklar. Gittiniz, görüştünüz, görüşme sonrasında bir Sayın Grup Başkan Vekili bir açıklama yaptı: "Önümüzdeki hafta bu teklif yasalaşacaktır." Demek ki Sayın Meclis Başkanından olumsuz bir izlenim almadılar. Sayın Meclis Başkanı bir engel görmedi demek ki, bir engel görmedi. Çıkıyor kararlılıkla bir açıklama yapıyor ve bizim yazılarımızı eksik bir şekilde, ana iddialarımızı özetlediği o yazıya dâhil etmeyerek Komisyon Başkanına gönderiyor. Sayın Başkana, Meclis Başkanına yakıştıramadım onu. Çıkıp söyleyecektir şimdi "Efendim, ben ekledim oraya." diyecektir, orada bir cümleye yaslanacaktır, "Bak, burada var." gibi bir şey söyleyecektir. Hayır, yok. Sayın Muharrem İnce'nin tutanaklara geçmiş olan "Söz isteyen var mı?" şeklindeki Başkanın sorusuna karşılık "Söz istiyorum, söz." cevabını, o cümleyi kullanmamıştır Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Meclis Başkanlığı makamını tartışmaya açıyorsunuz. Bugüne kadar sizin makamınıza, sizin tutumunuza ben saygı gösterdim, kamuoyunda sizi tartışma konusu yapmadım, yapmamanın dikkati içinde oldum ama siz hukukçu kimliğinizi bir kenara bırakıp, siz de Komisyon Başkanı gibi kariyerizme ve konformizme teslim olursanız sizin siyaset hayatınız millet nezdinde bitmiş olacaktır.

Sayın Meclis Başkanını o nedenle göreve davet ediyorum. Sayın Meclis Başkanı "Ben bu yazıyı yazdığım anda önümde bir rapor yoktu." gerekçesine sığınamaz, rapor önünüzde, bu rapor hukuksuzdur. Bu hukuksuzluğu hiçbir şekilde örtme, kapatma imkânına sahip değilsiniz. Bu teklif Millî Eğitim Komisyonunda 7'nci maddeden itibaren tekrar görüşülmek zorundadır, aksi takdirde Sayın Meclis Başkanı despotik AKP İktidarının despotizmine teslim olmuş olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)