Konu:CHP GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:79
Tarih:15/03/2012


CHP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Önergemizle ilgili bir konuyu yanlış anlaşılmaya meydan vermemek açısından açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sayın İzzet Çetin, vermiş olduğu Meclis araştırma önergesinde işçilerimizin önceliğinin yüksek gelir getiren bir iş olduğunu ifade ederek, işçi sağlığı ve güvenliği konularının işverenlerin de etkisiyle ikinci plana atıldığı yönünde bir gerekçe önergesine koymuş durumda. İşverenler, doğal olarak, doğal derken kendi açılarından olayı değerlendirdiklerinde işçi sağlığı ve güvenliği konusu ilave yatırımı gerektirdiği için işçi sağlığı ve güvenliği konusunda işçiye böyle bir güvenceyi vermekten kaçınabilmektedir. Bunu verebilen işverenler var, vermeyen işverenler var. Bu nedenle, bu noktada devlete görev düşmektedir. Devletin yapması gereken görevin ortaya konulması amacıyla vermiş olduğumuz bir önergedir; doğrudan doğruya işçilerin işçi sağlığı ve güvenliğine sahip olmasını amaçlayan, bunun önündeki engellerin tespit edilerek kaldırılmasını amaçlayan bir önergedir.

Bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek açısından bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum.

Teşekkür ediyorum efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.