Konu:Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:78
Tarih:14/03/2012


AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi önemli bir yasa tasarısını görüşüyoruz. Bütün yasa tasarısı görüşmelerinde olduğu gibi muhalefet partileri konuyla ilgili görüşlerini ifade ederler, eleştirilerini ortaya koyarlar, hükûmeti eleştirirler. Bundan daha doğal bir şey yoktur. İktidar partisi sözcüleri de çıkarlar, eleştirileri yanıtlarlar. Sıra onlara da gelecektir. Şimdi, burada Kamu İhale Kurumuna yönelik olarak yapılan bir eleştiriden nem kapıp "grubumuzu, Hükûmeti itham etti, doğru değil, burada siyaset yapılıyor" gibi bir açıklamayı, savunmayı, Parlamentonun geleneğine, savunma hakkına, yani çalışma usulümüze uygun bulmuyorum. Bu doğru bir şey değil. Şimdi?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bunu bir şiirle süsleyip..

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İzninizle? İzninizle bitireyim. Sayın Ünal, izin verir misiniz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - ?burada birçok insanın ismini kullanıp bu insanlarla ilgili iddiayı herhangi bir isnada, temelsiz bir bilgiyle burada vermek doğru mudur efendim?

BAŞKAN - Sayın Ünal, siz hakkınızı kullandınız, kayıtlara geçti.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Ünal, ben sözümü bitirmedim, izin verirseniz bitireyim.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, siz de açıklamalarınızı yaptınız, teşekkür ediyorum.

Şimdi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani genellikle şahıs olarak değil ama parti olarak böyle yapıyorsunuz. Muhalefet partisine söz hakkı vermemek gibi bir anlayışınız var.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Hayır efendim. Kayıtlara geçmesi için kendimizi ifade ediyoruz.

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İzin verir misiniz ben cümlemi bitireyim.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, sükûneti bir sağlayalım efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben cümlemi bitiriyorum.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Doğru bir yöntem değil. Sıra eğer ihaleleri konuşmaya gelirse bize burada saatler yetmez. Ben çıkıp konuşsam mahcup olursunuz. Verdiğim soru?

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Neyiniz varsa konuşun, hodri meydan!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Mahcup olursunuz derken, vermiş olduğum ihale yolsuzluk önergelerine, bizzat Sayın Başbakanı muhatap alan soru önergelerime Sayın Başbakan yıllardır cevap vermemiştir. Bakın, devam edebilirim ama burada noktalıyorum.