Konu:14 Mart Tıp Bayramı'na İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:78
Tarih:14/03/2012


14 MART TIP BAYRAMI'NA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye'nin, toplumumuzun sağlık güvencesine sahip olduğu ve sağlık güvencesine sahip olan vatandaşlarımızın da sınırsız bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlandığı bir Türkiye'yi diliyorum.

Tıp Bayramı nedeniyle burada konuşmalar yapılırken bu konuşmaları dinlemek için Hükûmetten bir bakanın buraya teşrif etmiş olmamasını da, gelmemiş olmasını da bugüne bir saygısızlık olarak alıyorum.

Biraz sonra Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Genel Kurulun bilgi ve takdirine sunacağımız önergenin görüşülmesi sırasında Sağlık Bakanının burada olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.